Høstfest 2015

Vi minner om årets Høstfest for Drøbak Båtforenings små og store som i år arrangeres lørdag 29.august på Bergholmen i henhold til terminlista.

Som seg hør og bør serveres Dykkergruppas "velkomstspiker", "Syd Boviliansk Vill Bison" alà Smith`n (den store) og en pils eller to til maten. Ta selv med det du ønsker å fukte ganen med utover dette.


Fergetider: (Fra Sjøtorget)

09.00  For de som ønsker å bidra til rigg.
13.00  Gjester
14.00  Gjester

Retur: (Til Sjøtorget)

20.30  For de som ønsker en tidlig retur.
22.30  For resterende.

Påmeling:

Vi MÅ vite hvor mange svinenakker med mer som skal kjøpes inn og MÅ derfor nødvendigvis vite hvor mange som kommer.
Pris pr. påmeldte: Kr. 300,- ved betaling innen 15.august. Kr 350 ved betaling etter denne dato.
Barn under 16 år er gratis.

Betaling skjer til konto: 5118 05 07381 Påfør hvor mange barn under 16 som eventuelt kommer i tillegg til de påmeldte.

Følg med på vaktlista

Dugnad

Hvis du tar en titt helt til høyre (eller under på mobil), så ser du de som har de kommende vaktene i havna.

Klikker du deg videre inn, så får du opp den komplette listen.

Klikk her for å se mer …