Hensynsområde for Havørn på Håøya 2017

For å sikre området som havørnene hekker i på Håøya er det besluttet at et område på øyas østside avsettes som hensynsområde der man ikke kan ferdes i perioden 1. februar til 1. september.

Vi oppfordrer selvsagt alle våre medlemmer og alle andre som ferdes på sjøen til å utvise stor forsiktighet med ferdsel i og ved hekkeområdene, slik at vi kan sikre ørnenes fremtid her inne i indre Oslofjord.

Se vedlagte pressemelding fra Frogn Kommune.

 

Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015