FORNYELSE AV BÅTPLASSER OG DUGNADER FOR 2018

 

VIKTIG VIKTiIG VIKTIG

Det er på tide å registrere behov for fornyelse av båtplasser for 2018.

Vi har gjort litt om på skjemaene i år, så vær nøye når du fyller ut.  ALLE felter skal fylles ut.

Som du vil se har vi også trukket ut påmelding til DUGNADER i et eget skjema - som vi også ber om at ALLE med båtplass fyller ut!

Det er kun påmelding til Vårdugnaden som du skal krysse av på i år. I tillegg skal du angi hvilke "fagkunnskaper" du kan bidra med på kommende dugnader.
Disse kommende dugnadene vil det bli innkalt til etter hvert som vi ser hvilket behov vi har.  Da vil listen over hva den enkelte kan bidra med bli brukt til innkalling.

Du finner skjemaene ved å klikke på "Skjemaer" i den blå linjen øverst i dette bildet.  Deretter finner du de ulike skjemaene i den blå boksen til høyre i det neste bildet.

HUSK BÅDE BÅTPLASS OG DUGNAD FOR DE SOM HAR BÅT. 

For de som IKKE har båt, men som allikevel ønsker å stille på dugnad - kan registrere dette på skjemaet for DUGNAD.

Frist for innsendelse er 19. februar 2018