Vedrørende Drøbak båtforening «Høstfest»:

Formannen har den store glede å kunne meddele Drøbak båtforenings festsugne medlemmer og «alle de andre» at årets Høstfest lørdag 25. august 2018 er utsatt til lørdag 29. august 2020.

For det første fordi Drøbak båtforening kan feire sitt 70-års jubileum i 2020.

Greit ikke å brenne alt kruttet før foreningens 70 årsjubileum kan få sin nødvendige oppmerksomhet.

Dernest fordi Styret har som mål at Drøbak båthavn med sine bygninger og installasjoner skal være i tipp – topp stand i god tid før jubileumsmarkeringen vil finne sted om 2 år.

Et stort og omfattende vedlikeholdsarbeid på brygger, klubbhus og opptaksutstyr har for lengst passert millionen.

Heldigvis har foreningen gjennom mange år vært forutseende med å bygge vedlikeholdsfonds.

Det har vært avsatt midler til å iverksette et fornyelsesprogram for rehabilitering som er påbegynt.

 

Likevel dukker det opp uforutsette utgifter, - eksempelvis måtte kranåket byttes ut grunnet skjult rustangrep. Prisklasse rundt kr. 70.000. Og flere utgifter i samme størrelsesorden har krydret våren.

Styret har imidlertid vedtatt å gå «all time in» med cash, innleid proffhjelp til bryggereparasjoner og oppgradering av Skvulpen med sine installasjoner som omfatter bobleanlegg, IT og annen elektro.

Siden heller ikke vi kan benytte de samme pengene flere ganger så har Styret besluttet å dempe foreningens subsidieringer av «fest og moro» frem til jubileumsfesten i 2020.

«Ikke-planlagte» overraskelser og happeninger av sosial art kan selvfølgelig inntreffe, men dette betyr at årets høstfest på Bergholmen med innleie av Borgenbåten og påfølgende gule drinker før oppstart av stort grilleventyr, - og formannens damelag på Lakseskrenten legges på is i 2018 og 2019, sammen med den «kvinnelige og mannlige dugnadsjulesammenkomsten» i desember i Kroketønna.

En gladsak til slutt; - det var dessverre ikke midler igjen til å rehabilitere de 2 T-bryggene i båthavna.

Dette er et prosjekt som alene ligger i «fleremillionersklassen».

Da steppet Tullen og Torstein Hagen jr. opp fra sin gallionsprydede residens i Båthavna og forkynte at «da betaler vi for rehabilitering av T-bryggene»!  

Per Otto i Drøbak Marineservice jobber med «saken» og han har meldt i fra at bryggene efter planen skal stå klare til senest 1. april 2019!

1440 Drøbak båthavn / Skvulpen 05.07.2018

Pva Styret i DB: Tom Kristiansen, formann