Bergholmen

Oslofjorden Friluftsråd har inngått avtale med Forsvaret om at Bergholmen i Frogn skal disponeres til friluftsformål.

Bergholmen er en del av Oscarsborg festningsverker som tidligere var stengt for publikum. Sammen med kommandanten på Oscarsborg og båtforeningene i Drøbak og Vindfangerbukta skal OF gjøre øya tilgjengelig for friluftsliv. OF`s innsats består bl.a. i å sette i stand den gamle befalsboligen til kystledhytte, restaurere brygge, få reist nytt toalett og anlegge kyststi. Friluftsrådets inntreden på Bergholmen styrker mange sammenfallende interesser der ute, - og friluftsrådets strategier er i harmoni med Drøbak Båtforenings bruksavtale for ”sin” part på nord-vest siden av Bergholmen.

Drøbak Båtforening har etablert bryggeanlegg på nord-vest siden, fortrinnsvis for å sikre tilgang til de medlemmer som fører vedlikeholdstilsyn med øya generelt og bygningene på denne siden. Som all annen aktivitet, utføres dette på dugnad og man har ikke tall for hvor mange timer som årlig legges ned her.

Det er pr. dato ingen ordning for tømming av faste avfallsbeholdere, så den enkelte anmodes om å bringe sitt eget avfall i land, slik at dette kan kastes i godkjente beholdere der.