DB - Bruksregler - Bergholmen

Bruk og Praksis på Bergholmen

 

 • Hans Erik Andersen har hovedansvaret for oppsyn for DB`s anliggende på Bergholmen.
 • Mineverkstedet (Bua) er eksklusivt forbeholdt dykkergruppa og de som har tilsynsroller på øya.
 • Kabelmagasin med verksted, Skur for Gaffeltruck og Storkjøkken i Minemagasin skal kun være tilgjengelig for medlemmer som aktivt utfører vedlikeholdsoppgaver.
 • Minemagasin (blikkhallen), Lugarer,  Mineverkstedet (Gildehallen) og Sandblåserstua (Krematoriet) kan lånes ut til DB`s medlemmer. Utlån skal koordineres gjennom  DB`s oppsynsmann. (Gjelder ikke sporadisk bruk når nøkkelpersonell er tilstede) Lokalene skal forlates i rengjort og ryddet stand.
 • DB´s medlemmer har ikke adgang til noensinne å nekte noen tilgang til bryggene men opptre på en måte som sikrer fri ferdsel.
 • DB´s medlemmer skal unngå å drive aktivitet som kan oppfattes som privatisering, men heller opptre slik at fasilitetene på øya kommer flest mulig av medlemmene til gode. Fast opphold over lengre perioder i høysesongen er uønsket og skal ikke praktiseres av DB`s medlemmer.
 • I perioden 15.september til 1.juni kan DB`s medlemmer ta ut  landstrøm  mot kr.: 50,- pr døgn. Øvrige gjester kan få strøm mot kr.: 100,- pr døgn.
  Unntaket er under avvikling av høstfesten eller andre anledninger etter styrebehandling. Gjester med spesielle og akutte behov hjelpes hele året.
  Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å overføre / betale for strømmen. Tilsvarende er det medlem som gir tilgang til ikke medlem, selv ansvarlig for at strøm blir betalt.
  Strøm skal kun tappes fra angitte punkter med jordfeilsvern beregnet for dette formålet og begrenses oppad til maks 800W pr båt.
 • Eksternt utlån koordineres av  oppsynsmann og rapporteres til styret.
  I perioden juni-august begrenses dette til 4 arrangementer. Merkedager som Påske, Pinse og Sankthans forbeholdes til medlemsbruk.

Vedtatt av styret i Drøbak Båtforening første gang 22.April 2013
Revidert 6.7.2015, sist revidert 14.9.2015.