Kroketønna 4

I henhold til leieavtale skal utstillingslokalene i Kroketønna benyttes til ”å utvikle en kystkulturell samling av maritime gjenstander med hovedtyngde i særegne, gamle båtmotorer”.

Det er i tillegg til museet, etablert møterom, verksted og lagerrom i Kroketønna. Kroketønna har egen bestyrer som har tilsynsmyndighet og vedlikeholdsansvar i henhold til styrevedtak og instruks.

Styret mottar rett som det er spørsmål om å få benytte Kroketønnas lokaler og fasiliteter til private arrangementer av selskapelig art. Av mange lett forklarbare årsaker har styret imidlertid måtte vedta at det ikke vil være mulig å gjennomføre et rettferdig utlån av båtforeningens lokaler til privat bruk.