RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LANDSTRØM I HAVNA

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LANDSTRØM I DRØBAK BÅTHAVN

 

Det er anledning til å abonnere på strøm i Drøbak båthavn.

Sommersesongen er fra 1/5 til 30/9.

Vintersesongen er fra 1/10 til 30/4.

Følgende sesongpriser gjelder:

Tilgang til strøm inntil  200 watt kr. 1.500.

Tilgang til strøm inntil  500 watt kr. 2.400.

Tilgang til strøm inntil 1000 watt kr. 4.800.

MAKSIMALT UTTAK PR. BÅT ER 1.000 WATT.

Styret fastsetter pris på strømleie basert på strømordningens samlede driftsutgifter.
(strøm-, installasjons- og vedlikeholdsomkostninger)

De som ønsker landstrøm skal melde dette til kasserer.

Tilkobling av landstrøm utløser automatisk fakturering for gjeldende sesong.

Hvis man abonnerer på 200 watt og kobler til høyere uttak, blir man automatisk fakturert for høyere uttak for resten av sesongen.

Landstrøm kan kobles til båten for forefallende arbeid og sporadisk ladning inntil 24 timer, uten at fakturering utløses.

Landstrømkabelen skal være uskadet, typegodkjent for utendørs bruk og sikres på en slik måte at de ikke hindrer fri ferdsel eller kan falle vannet.

Styre

(Vedtatt 1.2.2016)