Drøbak båtforening på Bergholmen

I 2008 ble det som vanlig utført et stort stykke arbeid av Drøbak båtforening på Bergholmen. Denne gang gjennomgikk en av bryggene en form for ekstrem oppussing, og en ny brygge så dagens lys.

Ettersommeren 2001 ble det lagt et grunnlag med ny brygge innerst i bukta. I 2008 ble det tatt ett stort skritt videre.

Det var tre store dugnader på Bergholmen i 2008. Den første den 28 april, den største fra 24-27 mai og til slutt en avsluttende dugnad på bryggene 10 juni. Her ble både den store brygga løftet fra å være på hekta til falleferdig, til å bli en stabil god brygge for åra som kommer. Brygga som går fra bukta og nordover ble satt opp til stor glede for brukerne. May-Britt, Anita, Jorun og Berit grilla pølser og gutta spikra og skrudde brygge. Med mange mann og mange timer med jobb, er det gøy å se hvordan ting bare siger frem og blir til stor glede og nytte når det er ferdig. Kjell viser gamle kunster og spleiser tau, samtidig med at innsatsen til ungdommen følges opp. Bildene i ukronologisk rekkefølge.

Tekst og foto: Jan-Erik Pavels Smith: