Rekonstruksjon av latrinen på Bergholmen

Intervju av Nick Bjerknæs om rekonstruksjon av latrinen på Bergholmen

Tekst og foto: Jan-Erik Pavels Smith

Klikk her for å lese …