Drøbak Båtforenings Drifts Organisasjon (DBDO)

Det er en stor faglig bredde som kreves for å holde havner og øvrige lokasjoner som DB er ansvarlig for i tilfredsstillende stand. Dette arbeidet har alltid vært der og alltid blitt løst, men nå møter vi nye tider med forsterket mannskap.

 

 

 

 

 

 

Det er det av generalforsamlingen valgte styre, som er juridisk ansvarlig for at alt foregår i lovlige og sømmelige former. Dette krever at Styret har kontroll på aktiviteter, prosjekter og hvordan DB oppfattes utad. Videre skal Styret ivareta den totale medlemsmassens interesser gjennom å legge forholdene til rette for et godt maritimt og sosialt miljø som kan skape engasjement for/fra flest mulige medlemmer i samsvar med foreningens vedtekter og instrukser. Dette krever at «butikken» styres greit og at de objekter vi er ansvarlig for, oppleves som sikre, brukervennlige og hensiktsmessig for medlemmer og publikum forøvrig. Med Havnene, Kraner, Museum og Bergholmen er det antagelig ikke vanskelig å se for seg at dette spenner svært bredt faglig sett, og at dette krever en kompetanse langt utover det styrets medlemmer besitter alene.

Selv om det nok stilles litt strengere krav til system og dokumentasjon i dag enn tidligere i DB`s levetid, har behovene alltid vært tilstede og oppgavene har alltid blitt løst av medlemmer som ofte etter eget initiativ har tatt ansvar. Vår drift skal etter vedtektene være dugnadsbasert og sånn skal det fungere også for det kommende. Men vi har nå tatt steget litt lengre, og i større grad formalisert en driftsorganisasjon som tilsammen styrer og utøver de praktiske gjøremål som er nødvendig for å få dette til å gå skikkelig rundt. Ikke bare på kort sikt, men formen burde kunne brukes og videreutvikles inn i overskuelig fremtid.

Vi har jobbet med dette siden siste Generalforsamling, og er nå svært tilfredse med å ha på plass, en rekke svært kompetente og ansvarsbevisste medlemmer rundt oss, som er villig til å gi av sin fritid for fellesskapet.
Organisasjonskart og kontaktlister finner du (Endringer fra 2017, ny liste kommer)

Som nevnt har vi på mange måter alltid hatt dette i DB, men med nye ”koster” kommer gjerne noen nye ideèr! Det mest nevneverdige i denne omgang vil nok være det som skjer rundt innhold når man skal ha vakt (Se ny vaktinstruks på web) og en mere spredd dugnadsgjennomføring. Vårrengjøringa i havna vil bli den store greia ikke helt ulikt tidligere år, men en del personer vil bli bedt om å møte ved andre anledninger for gjennomføring av større eller mindre oppdrag. Dette må gå seg litt til og vi vil komme tilbake med egne innkallinger.