Generalforsamling 2018

Det innkalles til Generalforsamling fredag 2. februar 2018 kl. 19:00 på Kumelgaarden i Drøbak.

Saksliste

1. Godkjennelse av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets beretning 2017
4. Revidert regnskap 2017
5. Forslag til vedtektsendring.
6. Innkomne forslag
7. Valg

 

Komplett innkalling, årsmelding og tekst til sak nr. 5 kan lastes ned ved å klikke på linkene.

VELKOMMEN!

 Styret