Drøbak Båtforening

Innleveringsfrist 1. mars 2017

Søknaden gjelder fornyelse av båtplass, eller låneplass.

Oppgi i fot/cm
(Hvis registrert)

Det er vedtektfestet vakt og dugnadsplikt for de som har båtplass i Drøbak Båtforening.