Skvulpen

Skvulpen ligger ved det vi lokalt kaller fiskebrygga og innholder møterom / vaktrom, arkiv, rom for kompressorer og bakrom.

Skvulpen kan brukes av medlemmene til foreningsvirksomhet og ”støyfrie” sammenkomster av sosial art. Seniorene møtes som reel her ved 10.00 tiden over en kopp kaffe og småprat.