Terminliste for 2018

Lørdag 28. april: Vinterfiskeavslutning på Bergholmen
Mandag 7. mai: Vårdugnad Båthavna og Kommunebrygga
   
   Det vil bli spesialinnkalt mindre grupper til
   oppfølgningsdugnader!
   
 TBA  Høstfest